Publikacje
b

Acta Angiol 2014; 20, 3: 101–105

The use of cilostazol in intermittent claudication in patients with peripheral arterial disease
b

Polish Journal of Cardiology Vol 75, No 5 (2017)

Cross-sectional study of the ankle–brachial index and cardiovascular risk factors in postmenopausal women.
b

Chir. Pol. 2008 T. 10 nr 2 s. 107-112

Guz jelita cienkiego typu GIST jako przyczyna masywnego krwawienia do przewodu pokarmowego.
b

Leczenie Ran 2015:T.12, z. 3, s. 129 (współautor).

Projekt NFZ SOK – kompleksowego leczenia ran przewlekłych (KLRP) na podstawie doświadczeń ośrodka bydgoskiego.
b

Leczenie Ran 2015 : T. 12, z. 2, s. 59-67 (współautor)

Niedokrwienie kończyn dolnych jako przyczyna powstania trudno gojącej się rany – opis przypadku.
b

Pol. Przegl. Chir. 2010 T. 82 nr 1 s. 16-23

Śródoperacyjne oznaczanie stężenia parathormonu i wykorzystanie detektora promieniowania gamma w leczeniu pierwotnej nadczynności przytarczyc
b

Videosurgery Miniinv 2012; 7 (4): 246-250)

Pilna endoskopia w krwawieniu do górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów w podeszłym wieku
b

Arch Med Sci Online publish date: 2013-08-08

Nonvariceal upper gastrointestinal tract bleeding – risk factors and the value of emergency endoscopy.
}

Rejestracja

Poniedziałek—Piątek: 8:00–19:00

Kontakt bezpośredni

+48 601 97 53 98

Email

pawel.wierzchowski@gmail.com

4 + 15 =

Umów się na wizytę

Centrum Medyczne Gizińscy

ul. Leśna 9, Bydgoszcz

Telefony

+48 52 345 50 80
+48 52 506 57 57

w

Konsultacje

piątek 15.30 – 19.00